Lista aktualności Lista aktualności

„KARPATY – ZAKLĘTE W DREWNIE”

„KARPATY – ZAKLĘTE W DREWNIE” to coroczna impreza w sanockim skansenie MBL, która zyskuje coraz więcej sympatyków. Wydarzenie organizowane przez Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, dofinansowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, zaś wiodącym partnerem w realizacji przedsięwzięcia jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, poprzez nadleśnictwa położone najbliżej Sanoka (nadleśnictwa: Brzozów, Komańcza, Lesko i Rymanów).

Celem tego plenerowego widowiska jest przybliżenie wszystkich aspektów związanych z drewnem, jego obróbką i wielorakim wykorzystywaniem w życiu człowieka. W ramach festiwalu można było odwiedzić wiele stoisk z wyrobami rzemieślniczymi, galanterii drzewnej, czy kulinarnymi. Na stoisku urządzonym przez jednostki Lasów Państwowych, największym zainteresowaniem cieszył się pokaz artystycznego rzeźbienia w drewnie przy pomocy pilarki spalinowej, zaprezentowany przez Tomasza Bilskiego – aktualnego Mistrza Polski Drwali (zwycięzca Mistrzostw Polski Drwali Operatorów Pilarek 2018 rozegranych w Koszęcinie). Na oczach licznej rzeszy obserwujących osób, posługując się zręcznie różnej wielkości pilarkami, wyrzeźbił szkielet ryby, drzewo iglaste, a także figurkę sowy i żaby, otrzymując na koniec pokazu gromkie brawa. Na obleganym stoisku LP można było zwiedzić wystawę dotyczącą drewna i jego szerokiego zastosowania, wziąć udział w kilku zabawach, grach i konkursach wiedzy leśnej dla dzieci i dorosłych, a także otrzymać wydane staraniem nadleśnictw ciekawe broszury promocyjno-edukacyjne i drewniane pamiątki i gadżety. Można też było wykazać się umiejętnością prawidłowego wbijania młotkiem gwoździa, a także dostać krążek odciętego od czoła drewna z własnoręcznie przybitym cechówką, okolicznościowym oznacznikiem z napisem „95 lat Lasów Państwowych”. Doświadczenia lat ubiegłych wskazują na ogromne zainteresowanie problematyką obróbki drewna we wszystkich jego aspektach. Obecność licznej rzeszy mieszkańców Sanoka i okolic oraz turystów z całego kraju, była także wielką okazją do pokazania zrównoważonej gospodarki leśnej, prowadzonej przez leśników w tutejszych lasach oraz do samej promocji Lasów Państwowych, od 95 lat działających dla dobra kraju.
Główną przesłanką wydarzenia było odwołanie się do tradycji krajów karpackich, których kultura materialna w zasadniczej mierze opierała się na drewnie. Największym bogactwem tej krainy były i są lasy, a drewno zawsze służyło jako budulec dla stawiania wiejskich zagród, jak i pięknych drewnianych świątyń, których część można dzisiaj oglądać na Szlaku Architektury Drewnianej. Budownictwo ludzkich siedzib (we wsiach i w miasteczkach), wyrób narzędzi rolniczo-gospodarskich i użytku domowego, sztuka (rzeźba, ikony) także korzystały z tego materiału. Stąd festiwal „Karpaty zaklęte w drewnie" z jednej strony ma za zadanie pokazać wielość zastosowań drewna kiedyś i obecnie, z drugiej chce zwrócić uwagę na podobieństwa oraz różnice kultur powstałych w obrębie Karpat.
Wszystkich bawiły występujące na scenie zespoły muzyczne i kapele ludowe. W tle imprezy odbywała się kolejna giełda staroci „Galicyjska Graciarnia”.
 
                                      Tekst:  Edward Orłowski
                                      Zdjęcia:  Magdalena Misiorowska