Lista aktualności Lista aktualności

Przypomniano wydarzenia i przetrwałe ślady więzi polsko-węgierskich

W czerwcu tego roku z udziałem v-ce dyrektora RDLP w Krośnie Pana Artura Królickiego i nadleśniczego Nadleśnictwa Komańcza Pana Piotra Łańskiego oraz kilku leśniczych i podleśniczych na terenie nadleśnictwa pod pomnikiem w Maniowie odbyły się uroczystości upamiętniające bieszczadzkich kurierów i przewodników ZWZ-AK przeprowadzających na Węgry w czasie II wojny światowej oraz odsłonięcia po odrestaurowaniu kamiennego słupa granicznego Królestwa Węgier postawionego w 1893 roku na Przełęczy Beskid nad Radoszycami.

Uroczystości rozpoczęły się przy pomniku kurierów ZWZ-AK w Maniowie. Pan Roman BZDYK Wójt Gminy Komańcza po powitaniu przybyłych gości, przybliżył historię pomnika bieszczadzkich kurierów. Dodatkowe przemówienia okolicznościowe wygłosili Pan Tibor GERENCSÉR - Konsul Generalny Węgier w Krakowie oraz Pani Krystyna CHOWANIEC - Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - Koło w Sanoku. Następnie delegacje gości złożyły wiązanki pod pomnikiem dla upamiętnienia polskich patriotów idących na Węgry, kurierów ZWZ-AK trasy „LAS”, przewodników, licznych mieszkańców bieszczadzkich wsi, przede wszystkim miejscowych leśników i Węgrów, którzy udzielili pomocy Polskim uchodźcom w czasie II wojny światowej. Część pierwszą uświetnił montaż słowno-muzyczny Pani dr Moniki BREWCZAK, która wykonała utwór pt. „Uwierz Polsko”.
W dalszej części zaproszeni goście udali się na Przełęcz Radoszycką w celu odsłonięcia obelisku z 1893 roku. Uroczystość rozpoczęła się odegraniem przez Orkiestrę Wojskową Podhalańczyków z Rzeszowa hymnów państwowych Polski i Węgier. Kolejno włodarz Gminy Komańcza powitał zaproszonych gości i nawiązał do współpracy i więzi historycznych polsko - węgierskich. Głos zabrali również: Pani Jolanta SAWICKA – Wicewojewoda Podkarpacka, Pan Tibor GERENCSÉR - Konsul Generalny Węgier w Krakowie, Pani Anna HUK - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Pan Adam PĘZIOŁ - Dyrektor Oddziału Zakładu Gazownictwa w Jaśle, Polskiej Spółki Gazownictwa, Pan Péter Nándor KERTÉSZ - Attaché ds. Kultury Ambasady Węgier oraz Pan Zbigniew UNGEHEUER – Radny Miasta Krosna. Po przemówieniach nastąpiło oficjalne przecięcie wstęgi, poświęcenie obelisku oraz złożenie wiązanek przez przybyłe delegacje.
Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom:
Pani Jolancie SAWICKIEJ - Wicewojewodzie Podkarpackiej, która reprezentowała Panią Pani Ewę LENIART – Wojewodę Podkarpackiego
Panu Tiborowi GERENCSÉR - Konsulowi Generalnemu Węgier w Krakowie
Pani Annie HUK - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, która reprezentowała Pana Władysława ORTYLA - Marszałka Województwa Podkarpackiego
Panu Jerzemu BORCZ - Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Dyrektorowi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie
Panu Jerzemu Ferdynandowi ADAMSKIEMU, który reprezentował Pana Bogdana RZOŃCĘ – Posła do Parlamentu Europejskiego
Panu Januszowi CECULE – Wicestaroście Powiatu Sanockiego
płk Józsefowi SZABÓ - Attaché Wojskowego Ambasady Węgier
Panu Peterowi Nandor KERTESZ - Attaché ds. Kultury Ambasady Węgier
Panu Ákosowi ENGELMAYER - Ambasadorowi Węgier w latach 1990-1995
Panu Adamowi PĘZIOŁOWI - Dyrektorowi Oddziału Zakładu Gazowniczego w Jaśle, Polskiej Spółki Gazownictwa, Wiceministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (1998–1999), i Wiceministrowi Finansów (2007–2008)
Pani doktor Monice BREWCZAK – Radnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Panu Adamowi DROZDOWI – Radnemu Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Pani Renatacie SZCZEPAŃSKIEJ – Wójt Gminy Cisna
Pani Teresie BRZEŻAWSKIEJ-JUSZCZAK – Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
Pani Magdalenie GAJEWSKIEJ - Wójt Gminy Zarszyn
Panu Robertowi STĘPNIOWI - Wójtowi Gminy Baligród
Panu Adamowi DAŃCZAKOWI - Wójtowi Gminy Jaśliska
Panu Jerzemu ZUBIE, który reprezentował Pana Ernesta NOWAKA - Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz
Panu Arturowi KRÓLICKIEMU - Zastępcy Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, który reprezentował Pana Marka MARECKIEGO - Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie
Panu Piotrowi ŁAŃSKIEMU – Nadleśniczemu Nadleśnictwa Komańcza
Podinspektorowi Krzysztofowi ŁOPUSZAŃSKIEMU - Komendantowi Powiatowej Policji w Sanoku
Ppłk Dariuszowi BRZEŻAWSKIEMU – Komendantowi Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sanoku
ppłk Januszowi WAŃCOWIATOWI – Dyrektorowi Zakładu Karnego w Łupkowie
Pani Krystynie CHOWANIEC - Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - Koło w Sanoku
Panu Zbigniewowi UNGEHEUER - Radnemu Miasta Krosna
Panu Jarosławowi SERAFINOWI - Dyrektorowi Muzeum Historycznego w Sanoku
Ks. Jackowi WAJDZIE - Proboszczowi Parafii pw. Świętych Piotra i Pawła w Nowym Łupkowie oraz
Radnym Rady Gminy Komańcza i Sołtysom.

 

                                                                                              Materiał tekstowy i zdjęcia:  GOK Komańcza