Lista aktualności Lista aktualności

Wyjątkowe zjawisko w naszych lasach

Pleń zwany także robakiem hufcowym – pełznąca masa, złożona z tysięcy maleńkich larw muchówki z gatunku ziemiórki pleniówki.

To niezwykle rzadkie zjawisko udało się napotkać w okolicy jeziorek Duszatyńskich. Pomimo badań, nie można w sposób jasny wytłumaczyć, jak powstaje pleń oraz jaki jest sens wędrówki tysięcy larw, składających się na długiego węża. Dawniej pojawienie się plenia było czasem uznawane za przepowiednię nieszczęść. Pleń był czasem obiektem zabiegów magicznych, np. górale tatrzańscy zbierali pleń, suszyli, święcili, a następnie rozsypywali w stodołach i stajniach, gdzie miał zapewnić dobrobyt. Pleń ciągnący ku północy miał być zwiastunem dobrych zbiorów.

 

Tekst: Jarosław Swat

 

Fot: Grzegorz Łukacijewski