Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Komańcza
Nadleśnictwo Komańcza
(13) 46 77 014
(13) 46 77 014
  Nadleśnictwo Komańcza
  Komańcza 125
  38-543 Komańcza
 
BNP Paribas : 90 2030 0045 1110 0000 0077 8850
Nadleśniczy
Piotr Łański
(13) 46 77 014
Z-ca Nadleśniczego
Dorota Magusiak
(13) 46 77 331
Główny Księgowy
Elżbieta Łuczyńska
(13) 46 77 073
Sekretarz
Paweł Koczeń
(13) 46 77 324

DZIAŁ KADR

Elżbieta Rybak
St. spec. ds. pracowniczych
Tel.: (13) 46 77 333

INŻYNIEROWIE NADZORU

Zofia Daszkiewicz
Inżynier Nadzoru
Tel.: (13) 46 77 061
Hubert Krochmal
Inżynier Nadzoru
Tel.: (13) 46 77 061
Grzegorz Łukacijewski
Inżynier Nadzoru
Tel.: (13) 46 77 061

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Jarosław Swat
Spec. ds. zagospodarowania lasu
Tel.: (13) 46 77 041
Edward Orłowski
St. spec. ds. ochrony lasu (osoba zajmująca się edukacją leśną)
Tel.: (13) 46 77 041
Hubert Żytka
Spec. ds. użytkowania lasu i marketingu
Tel.: (13) 46 77 330
Jarosław Sawczyszyn
Spec. ds. stanu posiadania
Tel.: (13) 46 77 334

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Małgorzata Sabat
Spec. ds. administracyjnych
Tel.: (13) 46 77 072
Katarzyna Adamska
Referent ds. administracyjnych i środków pomocowych
Tel.: (13) 46 77 319
Marek Stryjak
Spec. ds. remontowo - budowlanych
Tel.: (13) 46 77 319
Iwona Swat
Specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: (13) 46 77 335
Elzbieta Karolik
Sekretarka
Tel.: (13) 46 77 014

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Irena Jurkowska
St. księgowa
Tel.: (13) 46 77 336
Katarzyna Sabat
Księgowa
Tel.: (13) 46 77 336
Joanna Kaczkowska
Spec. ds. ekonomicznych
Tel.: (13) 46 77 323
Włodzimierz Pińczak
Kasjer
Tel.: (13) 46 77 023

STRAŻ LEŚNA

Piotr Trzaska
Komendant Straży Leśnej
Tel.: (13) 46 77 023; +48 504 138 054
Łukasz Niemczyk
Strażnik Leśny
Tel.: (13) 46 77 023; +48 504 136 007