Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Komańcza
Nadleśnictwo Komańcza
(13) 46 77 014
(13) 46 77 014
 
  Nadleśnictwo Komańcza
  Komańcza 125
  38-543 Komańcza
 
NIP: 687-000-65-73
 
BNP Paribas : 90 2030 0045 1110 0000 0077 8850
Nadleśniczy
Piotr Łański
(13) 46 77 014
Z-ca Nadleśniczego
Dorota Magusiak
(13) 46 77 014
Główny Księgowy
Elżbieta Łuczyńska
504 138 008
Sekretarz
Paweł Koczeń
535 974 829

DZIAŁ KADR

Elżbieta Rybak
St. spec. ds. pracowniczych
Tel.: 883 456 781

INŻYNIEROWIE NADZORU

Hubert Krochmal
Inżynier Nadzoru
Tel.: 519 345 961
Grzegorz Łukacijewski
Inżynier Nadzoru
Tel.: 604 137 300

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Jarosław Swat
Spec. ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 883 456 787
Edward Orłowski
St. spec. ds. ochrony lasu (osoba zajmująca się edukacją leśną)
Tel.: 519 345 952
Hubert Żytka
Spec. ds. użytkowania lasu
Tel.: 504 139 105
Jarosław Sawczyszyn
Spec. ds. stanu posiadania
Tel.: 504 138 082
Katarzyna Wołoszczak
Spec. ds. gospodarki drewnem
Tel.: 519 345 950

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Małgorzata Sabat
Spec. ds. administracyjnych
Tel.: 535 974 819
Katarzyna Adamska
Referent ds. administracyjnych i środków pomocowych
Tel.: 883 456 784
Marek Stryjak
Spec. ds. remontowo - budowlanych
Tel.: 506 304 528
Iwona Swat
Specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: 519 945 953
Elzbieta Karolik
Sekretarka
Tel.: 504 138 009

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Irena Jurkowska
St. księgowa
Katarzyna Sabat
Księgowa
Tel.: 519 345 951
Joanna Kaczkowska
Spec. ds. ekonomicznych
Tel.: 570 762 600
Włodzimierz Pińczak
Kasjer

STRAŻ LEŚNA

Piotr Trzaska
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 504 138 054
Sebastian Michalik
Strażnik Leśny
Tel.: 530 806 393