Lista aktualności Lista aktualności

Jubileusz 70-lecie PTTK - Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna

W sobotę 26 września br. o godz. 1200 w Komańczy-Letnisku odbyły się lokalne obchody 70-lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Wydarzeniu nadano miano „Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej”.

Uczestnicy wydarzenia w schronisku turystycznym PTTK „Leśna Willa” im. Ignacego Zatwarnickiego, wysłuchali wykładu Edwarda Orłowskiego z Nadleśnictwa Komańcza na temat początków i dziejów turystyki oraz prób tworzenia miejscowości letniskowo-uzdrowiskowych na terenie Gminy Komańcza. Końcowym etapem spotkania była pogadanka i konkurs z przygotowanymi przez PTTK nagrodami dla słuchaczy prelekcji.

Choć pogoda nie dopisała, bo padał deszcz, to i tak nie przeszkodziło to w wypełnieniu ostatniego punktu, którym było posadzenie przy domkach letniskowych dostarczonego przez Leśnictwo Turzańsk drzewka jaworu.

Za przygotowanie wydarzenia duże słowa uznania należą się pani Agnieszce Szczurek, przedstawicielce PTTK ze schroniska górskiego Leśna Willa w Komańczy.

 

 

                                                                                                                  Tekst:  Edward Orłowski

                                                                                                                   Zdjęcia: Agnieszka Szczurek