Ogłoszenia

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe –Nadleśnictwo Komańcza 38-543 Komańcza 125 tel.134677014 e-mail komancza@krosno.lasy.gov.pl działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 2004) w związku z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. 1994 r., Nr 134, poz. 692) ogłasza ustny przetarg nieograniczony (aukcja) na sprzedaż zbędnego środka trwałego.

Sprzedaż drewna i choinek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż drewna wielowymiarowego,a w sezonie przedświątecznym – także choinek.

Oferta łowiecka

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie. Sezon łowiecki 2019/2020 Oferta na sprzedaż polowań i trofeów w ośrodkach hodowli zwierzyny LP na terenie RDLP w Krośnie.