Lista aktualności Lista aktualności

Nasze Nadleśnictwo

Nadleśnictwo Komańcza zarządza lasami państwowymi Skarbu Państwa na powierzchni 21 641,33 ha, położonymi na granicy Beskidu Niskiego i Bieszczadów, która stanowi jednocześnie granicę pomiędzy Karpatami Zachodnimi i Wschodnimi.

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej obszar Nadleśnictwa Komańcza położony jest w VIII Krainie Karpackiej. Teren Nadleśnictwa posiada charakter górski z mocno urozmaiconą rzeźbą terenu. Tworzą ją góry średnie z głównymi grzbietami górskimi przebiegającymi z południa i południowego wschodu na północ i północny zachód. Dominującym siedliskowym typem lasu jest LGśw (las górski świeży) występujący na ponad 97% powierzchni Nadleśnictwa.

Głównym gatunkiem lasotwórczym jest tutaj buk, pozostałe gatunki: jodła, sosna, olsza szara, świerk i modrzew stanowią jedynie uzupełnienie. Głównymi gatunkami zwierząt łownych występującymi na terenie nadleśnictwa są jeleń i sarna. W ostatnich latach coraz liczniej występują również drapieżniki: niedźwiedź, wilk i ryś.

Wszystkie lasy Nadleśnictwa pełnią funkcje ochronne, wśród których wyróżnia się lasy wodochronne, glebochronne, stanowiące ostoje zwierząt chronionych i powierzchnie badawcze.