Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

Gospodarka łowiecka to działalność w zakresie ochrony, hodowli i pozyskania zwierzyny.

Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa Komańcza prowadzona jest w czterech obwodach łowieckich (nr: 201, 202, 206, 214), dzierżawionych odpowiednio przez Koła Łowieckie: „Bieszczady", „Żubr", „Knieja" oraz jednym wyłączonym (nr 214) jako ośrodek hodowli zwierzyny.
W ośrodkach hodowli zwierzyny, oprócz polowania, realizowane są cele związane w szczególności z:

  1. prowadzeniem wzorcowego zagospodarowania łowisk, wdrażaniem nowych osiągnięć z zakresu łowiectwa;
  2. prowadzeniem badań naukowych;
  3. odtwarzaniem populacji zanikających gatunków zwierząt dziko żyjących;
  4. hodowlą rodzimych gatunków zwierząt łownych w celu zasiedlania łowisk;
  5. hodowlą zwierząt łownych szczególnie pożytecznych w biocenozach leśnych;
  6. prowadzenie szkoleń z zakresu łowiectwa (ustawa z 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, Dz. U. z 2005 r. nr 127, poz. 1066 z późn. zm.).

Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Komańcza jest bardzo bogata. Zwierzyna łowna reprezentowana jest głównie przez jelenie, sarny i dziki. Szacuje się, że jeleni jest około 600 szt., saren 570 szt., a dzików ok. 200 szt.

Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego nadleśnictwa to lisy, zające, bażanty, kuropatwy, borsuki, kuny i inne. Z gatunków chronionych licznie występują bobry. Ponadto spotkać można wilka, rysia a czasem niedźwiedzia. Na terenie naszego nadleśnictwa jest zinwentaryzowanych także około 65 szt. żubrów.