Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Do prowadzenia edukacji leśnej nadleśnictwo posiada obiekty:

 

•         Zielona klasa leśna w Leśnictwie Dołżyca przeznaczona do prowadzenia warsztatów pod „pod chmurką" z grupami dzieci i młodzieży liczącymi do 25 osób,

•         Ścieżka przyrodniczo-historyczna po Komańczy i okolicy z trasą o długości ok. 9 km, na której jest 9 przystanków o tematyce przyrodniczej i 7 przystanków o tematyce historycznej,

•         Międzynarodowa leśna ścieżka dydaktyczna Udava – Solinka – powstała z inicjatywy leśników słowackich i polskich. Po słowackiej stronie prowadzi od wsi Osadne lasami rezerwatu „Udava", natomiast po stronie polskiej kieruje w dwie strony do wyboru, na teren Nadleśnictwa Cisna (Leśnictwo Solinka) i teren Nadleśnictwa Komańcza w malowniczą dolinę dawnej wsi Balnica, gdzie na 6,5 km odcinku jest 6 przystanków o tematyce przyrodniczej i 3 przystanki o tematyce historycznej,

•         Punkt edukacyjny przy „Jeziorkach Duszatyńskich" na trasie głównego szlaku beskidzkiego (czerwony szlak turystyczny),

•         Glebowe Powierzchnie Wzorcowe w Wola Michowa

 

Inne obiekty (obce) wykorzystywane w edukacji leśnej:

 

•         Ścieżka kontemplacyjno – spacerowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w terenie leśnym blisko klasztoru Sióstr Nazaretanek w Komańczy,

•         Leśna ścieżka spacerowa w dolinie Jawornika prowadząca terenami nieistniejącej wsi, utworzona