Wydawca treści Wydawca treści

PARKI KRAJOBRAZOWE

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

W zasięgu nadleśnictwa znajdują się dwa parki zarządzane przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z/s w Dukli:

  • Jaśliski Park Krajobrazowy – utworzony na podstawie Rozporządzenia Nr 20 Wojewody Krośnieńskiego z dnia 27.03.1992 r. (Dz. Urz. Woj. Krośn. Nr 7 z 1992 r., poz. 54) - obejmuje obszar 25288,0 ha, z tego grunty nadleśnictwa stanowią 3675,5 ha

Przeczytaj więcej o parku

  • Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy – utworzony na podstawie Rozporządzenia Nr 17 Wojewody Krośnieńskiego z dnia 27.03.1992 r. (Dz. Urz. Woj. Krośn. Nr 7 z 1992 r., poz. 51) - obejmuje obszar 51013,7 ha, z tego grunty nadleśnictwa stanowią 12953,5 ha

Przeczytaj więcej o parku