Wydawca treści Wydawca treści

Zanocuj w lesie W dorzeczu górnej Osławy i Osławicy

Niezmiernie nam miło, że zamierzasz spędzić noc na pograniczu Bieszczadów i Beskidu Niskiego! Pamiętaj, jesteś w krainie zwierząt i roślin. Prosimy Cię, zachowuj się tak, aby nikt i nic przez Ciebie nie ucierpiało.

Najlepiej  będzie, jeśli nie zostawisz po sobie najmniejszego śladu.  Pamiętaj, w lesie w którym zamierzasz nocować występują duże drapieżniki takie jak niedźwiedź i wilk. Spotykając się z nimi zachowuj ostrożność. Najlepiej zejść im z drogi i nie wzbudzać ich zainteresowania. W okresie wczesnowiosennym unikaj gęstych młodników, gdzie ograniczona jest widoczność, jak również okolic jaskiń czy innych miejsc gdzie może być zlokalizowana gawra niedźwiedzia. Naruszenie tej strefy, szczególnie w przypadku zajęcia jej przez niedźwiedzicę z młodymi może być bardzo niebezpiene. Na obszarze nadleśnictwa możesz spotkać się z brakiem zasięgu telefonicznego. Sugerujemy pobranie i zainstalowanie aplikacji „RATUNEK”, dzięki której, nawet w takim przypadku będziesz mógł wezwać pomoc. Z uwagi na położenie nadleśnictwa w strefie nadgranicznej, przy korzystaniu z obszaru wyznaczonego do Programu „Zanocuj w lesie” należy stosować się do przepisów związanych z ochroną granic obowiązujących w tej strefie.

[W materiałach do pobrania znajduje się mapa obszaru z zaznaczonymi miejscami postojowymi, oraz mapa dostępna na stronie banku o lasach https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy ułatwiająca ustalanie precyzyjnej lokalizacji pobytu na obszarach leśnych]

 

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. regulaminem korzystania z obszaru: [materiały do pobrania]
 2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą
  1. na terenie leśnym Nadleśnictwa nie ma możliwości palenia ogniska
 3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
 4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu: http://www.czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-turystyce
 5. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu
 6. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków
 7. „….”zostaje czasowo zamknięty. Termin obowiązywania, lokalizacja na mapie.
 8. terminy polowań zbiorowych: należy kontaktować się biurem Koła Łowieckiego „Knieja” w Komańczy – adres: Komańcza 241 m 7,
 9. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!
 10. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza [Pobierz] oraz przesłanie go na adres: komancza@krosno.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: edward.orlowski@krosno.lasy.gov.pl, tel: 519345952

Nadleśnictwo Komańcza przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Dodatkowo zachęcamy do wypełnienia ankiety dostępnej tutaj

Ankieta jest anonimowa i przeznaczona dla wszystkich korzystających turystycznie i rekreacyjnie z lasów, nie tylko dla osób korzystających z programu "Zanocuj w lesie"