Wydawca treści Wydawca treści

REZERWATY PRZYRODY

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Na gruntach nadleśnictwa znajdują się ustanowione rezerwaty:

•    Rezerwat „Zwiezło" – rezerwat przyrody nieożywionej z ochroną ścisłą, ustanowiony Zarządzeniem MLIPD z dnia 22.01.1957 r. – o powierzchni 2,20 ha, obejmuje dwa tzw. „Jeziorka Duszatyńskie", powstałe w 1907 r. w wyniku osuwiska. Położony w lasach leśnictw Duszatyn i Prełuki. Projektowane jest poszerzenie rezerwatu i przyłączenie przylegających terenów leśnych w leśnictwach Duszatyn i Prełuki z docelową powierzchnią 481,74 ha.

•    Rezerwat „Źródliska Jasiołki" -  rezerwat leśno-krajobrazowy z ochroną częściową, ustanowiony Zarządzeniem MOŚZNiL z dnia 31.12.1993 r.) – o powierzchni całkowitej 1585,01 ha, z tego na gruntach nadleśnictwa 312,78 ha, w zasięgu nadleśnictwa obejmuje tereny lasów z buczyną karpacką w paśmie granicznym (Leśnictwo Czystohorb).

•    Rezerwat „Przełom Osławy pod Duszatynem" – rezerwat leśno-krajobrazowy z ochroną częściową, ustanowiony Rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego Nr 72/2000 z dnia 28.03.2000 r. – o powierzchni 322,45 ha, obejmuje  przełomowy odcinek rzeki Osławy na tzw. „Łokciu" z terenami lasów, położonymi w leśnictwach Duszatyn, Jesionowa i Prełuki.