Wydawca treści Wydawca treści

Dokumenty niezbędne do podpisania przed wyprawą do lasu

Zajęcia edukacyjne prowadzone są  przez cały rok, bezpłatnie. Terminy rezerwować można telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Warunkiem przystąpienia do zajęć jest podpisanie oświadczenia i porozumienia zawartego pomiędzy placówką oświatową a nadleśnictwem. Wszystkie zainteresowane współpracą instytucje prosimy o zapoznanie się z treścią tych dokumentów- do pobrania w załącznikach.

Osoba do kontaktu:

Edward Orłowski

519 345 952

edward.orlowski@krosno.lasy.gov.pl                                                          


Oferta edukacyjna

N-ctwo posiada zatwierdzony „Program edukacji leśnej społeczeństwa na lata 2006 – 2015”

Corocznie prowadzone akcje i działania:

- Obchody „Dnia Ziemi" z udziałem młodzieży szkolnej,

- Akcja „Dokarmiania ptaków i zwierzyny leśnej w sezonie zimowym", w tym przekazanie szkołom pewnej puli karmy dla ptaków,

- Akcja ze szkołami pn. „Sprzątanie Świata",

- Warsztaty i lekcje w „zielonej klasie leśnej" w Dołżycy,

- Projekcje filmów, prelekcje i pogadanki w szkołach na temat przyrody i gospodarki leśnej,

- Obchody „Dnia Drzewa" z udziałem dzieci,

- Akcja „Choinka dla szkoły",

- Konkurs wiedzy przyrodniczo-leśnej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów,

- Prenumerata dla szkół czasopisma edukacyjnego „Poznajmy Las"