Wydawca treści Wydawca treści

ZASOBY LEŚNE

Na terenie Nadleśnictwa Komańcza przeważają siedliska lasu górskiego z przewagą Bk i Jd. Średni wiek lasów na naszym terenie to 77 lata, a przeciętna zasobność przekracza 330 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

•    97,93 proc. – LGśw
•    1,42 proc. – LŁG
•    0,62 proc. – LGw
•    0,03 proc. - LMGśw

Udział powierzchniowy gatunków lasotwórczych


•    43.77 proc. – buk
•    17.85 proc. –  jodła
•    21,19 proc. – sosna
•    7,43 proc. – świerk
•    4,62 proc. – olsza szara
•    3,53 proc. – modrzew
•    2 proc. – pozostałe
 
Udział drzewostanów w klasach wieku


Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

•    3,24 proc. – I klasa
•    10,28 proc. – II klasa
•    23,21 proc. – III klasa
•    8,57 proc. – IV klasa
•    22,03 proc. – V klasa
•    16,61 proc. – VI klasa i starsze
•    14,62 proc. – KO i KDO