Wydawca treści Wydawca treści

Położenie Nadleśnictwa

Nadleśnictwo leży w południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego. Obejmuje swoim zasięgiem większą część gminy Komańcza i niewielką część gminy Bukowsko.

Graniczy od północnego – zachodu z Nadleśnictwem Rymanów, od północy z Nadleśnictwem Lesko, od północnego -  wschodu z Nadleśnictwem Baligród, od południowego – wschodu z Nadleśnictwem Cisna a od południowego – zachodu ze Słowacją (granica państwa). Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Komańcza został ustalony zarządzeniem  nr 160 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1994 roku.

Obszar nadleśnictwa składa się z dwóch obrębów: Komańcza (północna część N-ctwa) i Łupków (południowa część) o łącznej powierzchni 21641.33 ha. Udział gatunków panujących jest nieco inny w obu obrębach leśnych. W obrębie Komańcza znacznie większy jest udział jodły, występuje tu wiąz, grab, olcha czarna i osika. W obrębie Łupków dominuje buk, znacznie mniejszy jest udział jodły, nie występuje wiąz, grab, olcha czarna i osika.

Na terenie Nadleśnictwa znajdują się 3 rezerwaty przyrody. Cały teren Nadleśnictwa jest objęty ochroną obszarową w postaci parków krajobrazowych (Jaśliski P.K., Ciśniańsko-Wetliński P.K.) i obszarów chronionego krajobrazu (O.Ch.K. Beskidu Niskiego, Wschodniobeskidzki O.Ch.K), jego wschodnia część leży w obszarze Natura 2000.