Położenie

Nadleśnictwo leży w południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego. Obejmuje swoim zasięgiem większą część gminy Komańcza i niewielką część gminy Bukowsko.

Galeria zdjęć

OSOBLIWOŚCI FLORY I FAUNY NASZEGO NADLEŚNICTWA

Historia

Nadleśnictwo Komańcza, z dwoma obrębami leśnymi: Komańcza i Łupków, utworzono dnia 1.07.1972 r. W skład obecnego Nadleśnictwa weszły lasy dawnego Nadleśnictwa Nowy Łupków, i dawnego Nadleśnictwa Komańcza oraz lasy części dawnego Nadleśnictwa Wisłok (leśnictwo Czystogarb).

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo Komańcza jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity w Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) oraz Statutu nadanego PGL Lasy Państwowe Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie.

Projekty i fundusze

Nasze Nadleśnictwo bierze udział w projekcie: "Przeciwdziałanie skutkom wód opadowych na terenach górskich. Zwiększanie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie".